Kilimanjaro

Szkoła Wspinania      Waldek Niemiec

  Obóz wspinaczkowy Krym

 Kurs Skałkowy

 Kurs Taternicki

 Obóz wspinaczkowy Maroko

 Trekking Afryka

 Trekking Afryka

 Obóz wspinaczkowy Krym

 Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej

 Zimowy kurs wspinaczkowy

 
* obozy wspinaczkowe
* trekkingi i wyprawy
* rekreacja
* terminy i ceny
* gdzie i jak
* kontakt
* galeria
* partnerzy
* darmowe serwery


Program kursu taternickiego

I. Wspinaczki

Wymagane jest 10 dni zajęć terenowych (w tym 9 dni wspinaczkowych), w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu:

 • droga prowadząca granią - w tym fragmenty z asekuracją lotną;
 • droga prowadząca kominem;
 • droga prowadząca ścianą;
 • schodzenie drogą wspinaczkową;
 • minimum 3 drogi co najmniej 10-cio wyciągowe;
 • drogi o trudnościach IV w skali UIAA oraz sprawne prowadzenie przez każdego z kursantów wyciągów o trudnościach co najmniej III w skali UIAA; w miarę możliwości zalecane drogi o wyższej klasie trudności;
 • poznawanie wycofów ze ścian w terenie;
 • wycofywanie się ze ściany serią zjazdów w ilości umożliwiającej przećwiczenie głównych metod zjazdu (przyrząd wysoki i niski); zalecany zjazd ze stanowiska samodzielnie skonstruowanego przez kursantów w oparciu o stałe punkty;
 • wspinaczka na szczyt leżący poza otoczeniem doliny, w której odbywa się zasadnicza część szkolenia (z uwzględnieniem aspektów topograficznych);
 • wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;
 • ćwiczenia autoratownictwa w terenie w zakresie jw.

Opcjonalnie:

 • wspinaczki techniką sztucznych ułatwień;
 • biwakowanie w górach;
 • wspinaczki nocą.

II. Zajęcia praktyczne

Wszystkie umiejętności praktyczne wchodzące w zakres podstawowego kursu wspinaczki skalnej, a ponadto:

 • Węzły i podawanie liny - podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży i bezpośrednio, podawanie i wybieranie liny. Asekuracja poprzez ciało.
 • Korzystanie z literatury, sporządzanie opisów dróg, szkiców, mapek, planów taktycznych.
 • Podstawy autoratownictwa, manipulowanie sprzętem:
  • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
  • łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą);
  • zwózka partnera w wysokim przyrządzie;
  • wyciąganie partnera - przynajmniej jedną metodą (metoda U, flaszencug lub przeciwwaga).
 • Wbijanie i wybijanie haków.

III. Tematy wykładów

 1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: demonstracja i zapoznanie z działaniem całości sprzętu do wspinaczki letniej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań; wady i zalety poszczególnych elementów.

 2. Asekuracja:

  • teoria asekuracji - różne rodzaje asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym;
  • obsługa przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku;
  • prowadzenie wyciągu - taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno - i dwutorowe, łączność w zespole, specyfika prowadzenia w terenie kruchym, prowadzenie na trawersach, asekuracja w zejściu;
  • asekuracja na lodowcach i specyfika wspinaczki zimowej (opcjonalnie) - uzmysłowienie odrębności i trudności działania w górach lodowcowych oraz w zimie.


 3. Operacje linowe, autoratownictwo:

  • zjazdy na linie - budowa stanowisk zjazdowych, czynności przy wykonywaniu serii zjazdów, różne sposoby zjazdu i asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł;
  • wychodzenie po linie - różne metody wychodzenia, sytuacje wymagające wyjścia po linie, zasady poręczowania i poruszania się na poręczówkach;
  • autoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem - nawiązanie kontaktu z poszkodowanym, metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z rannym (w tym opuszczanie na związanych linach) oraz metody podciągania;
  • pierwsza pomoc - udzielanie pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyficznych sytuacji wypadków górskich;
  • udział w akcjach ratunkowych - zachowanie w sytuacji usłyszenia sygnału pomocy, zasady współpracy z pogotowiem górskim, zasady zachowania się w akcji z użyciem śmigłowca.


 4. Taktyka:

  • niebezpieczeństwa gór - z naciskiem na występujące latem, niebezpieczeństwa zimowe tylko w zakresie podstawowym; zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody;
  • strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu, wyposażenia itp.;
  • biwakowanie - biwak planowany i nieplanowany, biwaki zimowe tylko w zakresie podstawowym.


 5. Topografia i orientacja w terenie górskim:

  • orientacja w górach - metody nawigacji w górach z wykorzystaniem mapy, kompasu i GPS;
  • przewodniki i korzystanie z nich - główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg;
  • topografia szczegółowa rejonu działania - piętra doliny, drogi podejść i zejść, przebieg ważniejszych dróg wspinaczkowych w ścianach i sposoby wycofania się z nich;
  • najważniejsze rejony wspinaczkowe Tatr Polskich i Słowackich - ogólne omówienie ich charakterystyki z uwzględnieniem bazy noclegowej i szlaków turystycznych.


 6. Etyka, przepisy, historia:

  • zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór - opcjonalnie;
  • przepisy regulujące uprawianie taternictwa - przepisy TPN, TANAP, PZA;
  • historia alpinizmu i taternictwa - opcjonalnie.

powrót do kursu

powrót na początek


 

:: Kilimanjaro Copyright © 2005 ::