Kilimanjaro

Szkoła Wspinania      Waldek Niemiec

  Obóz wspinaczkowy Krym

 Kurs Skałkowy

 Kurs Taternicki

 Obóz wspinaczkowy Maroko

 Trekking Afryka

 Trekking Afryka

 Obóz wspinaczkowy Krym

 Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej

 Zimowy kurs wspinaczkowy

 
* obozy wspinaczkowe
* trekkingi i wyprawy
* rekreacja
* terminy i ceny
* gdzie i jak
* kontakt
* galeria
* partnerzy
* darmowe serwery


Program zimowego kursu wspinaczkowego

I. Wspinaczki

Co najmniej 5 różnych dróg wspinaczkowych.

II. Zajęcia praktyczne

 1. Zapoznanie z rakami i czekanem:
  • poruszanie się po stokach śnieżnych, hamowanie czekanem i bez użycia czekana;
  • poruszanie się po trawkach i w skale;
  • poruszanie się w lodzie.
 2. Instalowanie punktów asekuracyjnych:
  • w śniegu (czekan, plecak, deadman, człowiek);
  • w terenie skalno-trawiastym (śruby i inne, haki skalne – szukanie szczelin);
  • w lodzie (różne typy śrub i rur lodowych, instalowanie oczek lodowych).

   UWAGI: każdy kursant ma na małych formach terenowych (stok śnieżny, stoki i ścianki trawiasto-skalne, lodospad) samodzielnie założyć co najmniej po 10 punktów asekuracyjnych w każdym typie terenu.

 3. Prowadzenie i zakładanie stanowisk na małych formach w różnych typach terenu: co najmniej po 3 prowadzenia w każdym terenie.
 4. Torowanie w zespole, zakładanie szlaku.
 5. Budowa jamy śnieżnej.
 6. Biwak w górach.
 7. Zajęcia lawinowe: przeszukiwanie lawiniska, poszukiwanie zasypanych przy użyciu przyrządów elektronicznych, sondowanie, wykonywanie przekrojów i prób śniegu (np. próba norweska) w terenie.
 8. Demonstracja metod poruszania się z asekuracją na lodowcu.

III. Tematy wykładów

 1. Specyfika wspinaczki zimowej i zagrożenia występujące we wspinaczce zimowej.
 2. Sprzęt i wyposażenie do wspinaczki zimowej (techniczny i osobisty), odzież i obuwie.
 3. Asekuracja w terenie śnieżnym, lodowym i mieszanym; asekuracja w trawkach.
 4. Lawiny: lawiny pyłowe, deskowe i gruntowe – ich charakterystyka i związane z nimi zagrożenia, miejsca i warunki występowania lawin, zachowanie w terenie lawiniastym, techniki profilaktyczne (próby śniegu), poszukiwanie ludzi zasypanych przez lawinę (w tym przy wykorzystaniu przyrządów elektronicznych).
 5. Biwakowanie zimą: biwak planowany, nieplanowany, biwak w jamie śnieżnej, biwak na lodowcu.
 6. Lodowce i góry typu alpejskiego: budowa lodowca, niebezpieczeństwa lodowców, występowanie szczelin i barier seraków, poruszanie się i asekuracja na lodowcu, wydobywanie partnera ze szczeliny.
 7. Strategia i taktyka wspinaczki zimowej.
 8. Zapobieganie i pierwsza pomoc w wypadkach odmrożeń i wychłodzenia.

powrót do kursu

powrót na początek


 

:: Kilimanjaro Copyright © 2005 ::